JH27-300
产品详情
额定电压/电流、截面:1000V/630A/300mm²
螺钉    M16拧紧力矩(N.m)       50   剥线长度(mm)       42安装螺钉    M6
产品型号规格型式压线范围mm²
JH27-300
一路进(电缆)    一路出(电缆)50~300
JH27-300B一路进(铜排)    一路出(铜排)铜排宽度≤40mm
JH27-300C一路进(铜排)   一路出(电缆)进(宽≤40),出50~300
JH27-300D一路进(电缆)    二路出(电缆)
进50~300,出25~240
JH27-300E一路进(铜排)   二路出(电缆)进(宽≤40),出25~240
JH27-300J二路进(电缆)    二路出(电缆)进35~240,35~240
JH27-300T一路进(铜排)   三路出(电缆)进50~300,出25~95


vdsvfv.png


JH27-300-.jpg