JH27-240
产品详情
额定电压/电流、截面:1000V/415A/240mm²
螺钉   M12拧紧力矩(N.m)         40    剥线长度(mm)     30安装螺钉    M6
产品型号规格型式压线范围mm²
JH27-240
一路进(电缆)    一路出(电缆)35~240
JH27-240B一路进(铜排)    一路出(铜排)铜排宽度≤25mm
JH27-240C一路进(铜排)   一路出(电缆)进(宽≤25),出25~240
JH27-240D一路进(电缆)    二路出(电缆)
进25~240,出25~120
JH27-240E一路进(铜排)   二路出(电缆)进(宽≤25),出25~120
JH27-240J二路进(电缆)    二路出(电缆)进25~120,25~120


vdsvfv.png


JH27-240-.jpg